Celem Cemash Sp. z o.o. jest dostosowanie oferowanych produktów i usług do wymagań klientów i rozwijającego się rynku budowlanego oraz kształtowanie struktur sprzyjających efektywnemu zarządzaniu.
Działalność Cemash Sp. z o.o. koncentruje się głównie na dwóch obszarach :

Materiały Budowlane:

 • Cement, - Spółka posiada podpisane umowy dystrybucyjne z cementowniami. W ofercie handlowej znajdują się cementy portlandzkie, wieloskładnikowe i hutnicze luzem oraz workowane.
 • Spoiwa stabilizacyjne,
 • Popioły lotne ( popioły lotne atestowane do cementu/betonu) , wapienne oraz fluidalne,
 • Wapno,
 • Kostkę brukową,Kruszywa,
 • Galanteria betonowa,
 • Płyty Yomb,
 • Płyty drogowe

Transport samochodowy:

Przewożone przez spółkę towary to surowce: popioły lotne ;  gotowe wyroby: cement luzem i workowany, wapno hydratyzowane; kruszywa mineralne.
Dla Cemash usługi transportowe świadczą również podwykonawcy.
Dbałość o stan techniczny i estetyczny pojazdów, niezawodność i terminowość dostaw, przestrzeganie zasad BHP oraz wysoka kultura osobista kierowców sprawia, że obsługa logistyczna świadczona przez Cemash jest na najwyższym poziomie i spełnia oczekiwania klientów.

Nasze produkty i usługi kierujemy do wszystkich rodzajów odbiorców:

 • producentów: betonu, prefabrykatów, kostki brukowej, itp.
 • inwestycji infrastrukturalnych (w szczególności drogowych), innych budów
 • hurtowni i sieci handlowych sprzedających produkty w workach odbiorcy detalicznemu.


Wszystkie cementy produkowane są w cementowniach pod kontrolą niezależnych instytutów badawczo certyfikujących i posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do wykorzystania w budownictwie. Spółka Cemash wysoko ceni znaczenie długoletnich kontraktów oraz współpracy z klientami. Dlatego też dostawy do naszych klientów realizowane są w przeciągu 24 godz., z zachowaniem najwyższej jakości produktu i usługi. Rzucamy zupełnie nowe spojrzenie na sprzedaż z w/w oferty. Posługujemy się nowoczesnymi systemami sprzedażowymi. Każdemu klientowi zapewniamy nowoczesne zrównoważone rozwiązanie.

Budowa Napędzana Pasją


Cemash Sp. z o.o.